024 668 996 96 Tổng đài miễn phí
0

PC WORKSTATION, ADOBE CC

Xem: Lưới Cột
Bộ PC Ryzen5 5600X - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC Ryzen5 5600X - VGA RTX 3060Ti

24.910.000VNĐ -7% 23.210.000VNĐ

Bộ PC I9-12900K - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC I9-12900K - VGA RTX 3060Ti

38.370.000VNĐ -4% 36.670.000VNĐ

Bộ PC I7-12700K - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC I7-12700K - VGA RTX 3060Ti

33.750.000VNĐ -5% 32.050.000VNĐ

Bộ PC WORKSTATION I5-12400 - VGA RX 550 4G

Bộ PC WORKSTATION I5-12400 - VGA RX 550 4G

15.950.000VNĐ -11% 14.250.000VNĐ

Bộ PC AQUAMAN Ryzen 5600X - VGA RTX 2060 6G

Bộ PC AQUAMAN Ryzen 5600X - VGA RTX 2060 6G

20.130.000VNĐ -8% 18.430.000VNĐ

Các thương hiệu lớn