024 668 996 96 Tổng đài miễn phí
0

PC GAMING

Xem: Lưới Cột
Bộ PC JOKER V2 I5-12400F - VGA 3070Ti

Bộ PC JOKER V2 I5-12400F - VGA 3070Ti

29.250.000VNĐ -6% 27.590.000VNĐ

Bộ PC HULK I3-12100F - VGA RTX 3060

Bộ PC HULK I3-12100F - VGA RTX 3060

19.850.000VNĐ -9% 17.990.000VNĐ

Bộ PC WANDA I5-12400F - VGA RTX 3060

Bộ PC WANDA I5-12400F - VGA RTX 3060

21.250.000VNĐ -8% 19.450.000VNĐ

Bộ PC WANDA V2 I5-12600K - VGA RTX 3060

Bộ PC WANDA V2 I5-12600K - VGA RTX 3060

25.350.000VNĐ -7% 23.690.000VNĐ

Bộ PC NEBULA V2 I3-12100F - VGA RTX 2060

Bộ PC NEBULA V2 I3-12100F - VGA RTX 2060

15.950.000VNĐ -10% 14.350.000VNĐ

Bộ PC GAMORA V2 I3-12100F - VGA RX 560 4G

Bộ PC GAMORA V2 I3-12100F - VGA RX 560 4G

12.350.000VNĐ -13% 10.750.000VNĐ

Bộ PC GAMORA I3-10105F - VGA RX 560 4G

Bộ PC GAMORA I3-10105F - VGA RX 560 4G

10.650.000VNĐ -12% 9.350.000VNĐ

Bộ PC THOR I7-12700F - VGA RTX 3070Ti

Bộ PC THOR I7-12700F - VGA RTX 3070Ti

34.190.000VNĐ -5% 32.450.000VNĐ

Bộ PC ENDGAME V2 I7-12700F - VGA RTX 3060

Bộ PC ENDGAME V2 I7-12700F - VGA RTX 3060

25.550.000VNĐ -7% 23.850.000VNĐ

Bộ PC ENDGAME I7-12700F - VGA RTX 2060

Bộ PC ENDGAME I7-12700F - VGA RTX 2060

24.290.000VNĐ -8% 22.350.000VNĐ

Bộ PC VISION I5-12400F - VGA RX 6500XT

Bộ PC VISION I5-12400F - VGA RX 6500XT

16.350.000VNĐ -10% 14.750.000VNĐ

BỘ PC INFINITY V2 I5-11400F - VGA RX 6500XT

BỘ PC INFINITY V2 I5-11400F - VGA RX 6500XT

14.750.000VNĐ -12% 12.950.000VNĐ

Bộ PC THOR V2 I5-10400F - VGA RX 550 4G

Bộ PC THOR V2 I5-10400F - VGA RX 550 4G

12.290.000VNĐ -17% 10.150.000VNĐ

Bộ PC HELA V2 I3-10105F - VGA RX 6500XT

Bộ PC HELA V2 I3-10105F - VGA RX 6500XT

12.550.000VNĐ -13% 10.950.000VNĐ

Bộ PC HELA I3-10105F - VGA RX 550 4G

Bộ PC HELA I3-10105F - VGA RX 550 4G

10.150.000VNĐ -14% 8.750.000VNĐ

Bộ PC HULK I7-10700F - VGA RTX 3050

Bộ PC HULK I7-10700F - VGA RTX 3050

23.550.000VNĐ -9% 21.350.000VNĐ

Bộ PC THANOS I3-12100F - VGA RX 6500XT

Bộ PC THANOS I3-12100F - VGA RX 6500XT

14.250.000VNĐ -12% 12.550.000VNĐ

Bộ PC LOGAN V1 I3-12100F - VGA GTX 1650

Bộ PC LOGAN V1 I3-12100F - VGA GTX 1650

13.680.000VNĐ -12% 11.980.000VNĐ

Bộ PC Ryzen7 5700G - VGA On Radeon Vega 8

Bộ PC Ryzen7 5700G - VGA On Radeon Vega 8

15.980.000VNĐ -8% 14.650.000VNĐ

Bộ PC LOGAN I5-12400F - VGA GTX 1660Ti

Bộ PC LOGAN I5-12400F - VGA GTX 1660Ti

19.950.000VNĐ -9% 18.150.000VNĐ

Bộ PC Ryzen5 5600G - VGA On Radeon Vega 7

Bộ PC Ryzen5 5600G - VGA On Radeon Vega 7

12.250.000VNĐ -11% 10.850.000VNĐ

Bộ PC LOKI V2 I5-12600K - VGA RTX 2060

Bộ PC LOKI V2 I5-12600K - VGA RTX 2060

24.950.000VNĐ -7% 23.250.000VNĐ

Bộ PC ANT-MAN I5-12400F - VGA GTX 1650

Bộ PC ANT-MAN I5-12400F - VGA GTX 1650

15.380.000VNĐ -11% 13.680.000VNĐ

Bộ PC JOKER I5-11400F - VGA GTX 1650

Bộ PC JOKER I5-11400F - VGA GTX 1650

13.680.000VNĐ -12% 11.980.000VNĐ

BỘ PC PETER PARKER I5-11400F - VGA RTX 2060

BỘ PC PETER PARKER I5-11400F - VGA RTX 2060

16.350.000VNĐ -9% 14.850.000VNĐ

BỘ PC THENA V2 I7-11700F - VGA RTX 3060

BỘ PC THENA V2 I7-11700F - VGA RTX 3060

25.190.000VNĐ -8% 23.250.000VNĐ

BỘ PC THENA I5-11400F - VGA RTX 3060

BỘ PC THENA I5-11400F - VGA RTX 3060

18.750.000VNĐ -10% 16.950.000VNĐ

BỘ PC NEBULA I3-10105F - VGA GT 730 2G

BỘ PC NEBULA I3-10105F - VGA GT 730 2G

8.950.000VNĐ -16% 7.550.000VNĐ

BỘ PC PANTHER I5-11400F - VGA GTX 1660Ti

BỘ PC PANTHER I5-11400F - VGA GTX 1660Ti

16.950.000VNĐ -8% 15.550.000VNĐ

BỘ PC GROOT V2 I3-10105F - VGA GT 1030 2G

BỘ PC GROOT V2 I3-10105F - VGA GT 1030 2G

9.990.000VNĐ -19% 8.120.000VNĐ

BỘ PC GROOT G6400 - VGA GT 1030 2G

BỘ PC GROOT G6400 - VGA GT 1030 2G

9.580.000VNĐ -20% 7.650.000VNĐ

BỘ PC GAMING I3-10105F - VGA GTX 1050TI 4G

BỘ PC GAMING I3-10105F - VGA GTX 1050TI 4G

11.150.000VNĐ -16% 9.350.000VNĐ

BỘ PC THE FLASH V2 I7-10700F - VGA  RTX 2060

BỘ PC THE FLASH V2 I7-10700F - VGA RTX 2060

22.990.000VNĐ -7% 21.350.000VNĐ

BỘ PC THANOS V2 I5-10400F - VGA RTX 2060

BỘ PC THANOS V2 I5-10400F - VGA RTX 2060

16.150.000VNĐ -11% 14.350.000VNĐ

Các thương hiệu lớn