024 668 996 96 Tổng đài miễn phí
0

PC GAMING

Xem: Lưới Cột
BỘ PC NEBULA I3-10105F - VGA GT 730 2G

BỘ PC NEBULA I3-10105F - VGA GT 730 2G

8.950.000VNĐ -16% 7.550.000VNĐ

BỘ PC ASUS TUF I7-12700K - VGA RTX3070TI

BỘ PC ASUS TUF I7-12700K - VGA RTX3070TI

56.850.000VNĐ -4% 54.850.000VNĐ

BỘ PC GAMORA I3-10100F - VGA GT 1030 2G

BỘ PC GAMORA I3-10100F - VGA GT 1030 2G

9.550.000VNĐ -13% 8.350.000VNĐ

BỘ PC PANTHER I5-11400F - VGA GTX1660TI 6G

BỘ PC PANTHER I5-11400F - VGA GTX1660TI 6G

24.650.000VNĐ -7% 22.990.000VNĐ

BỘ PC HULK I3-10105F - VGA GTX 1650 Super

BỘ PC HULK I3-10105F - VGA GTX 1650 Super

16.890.000VNĐ -10% 15.250.000VNĐ

Bộ PC AQUAMAN Ryzen 5600X - VGA RTX 2060 6G

Bộ PC AQUAMAN Ryzen 5600X - VGA RTX 2060 6G

30.550.000VNĐ -9% 27.850.000VNĐ

BỘ PC GROOT V2 I3-10105F - VGA GT 1030 2G

BỘ PC GROOT V2 I3-10105F - VGA GT 1030 2G

10.250.000VNĐ -17% 8.550.000VNĐ

BỘ PC GROOT G6400 - VGA GT 1030 2G

BỘ PC GROOT G6400 - VGA GT 1030 2G

9.580.000VNĐ -17% 7.990.000VNĐ

BỘ PC FALCON V3 G6400 - VGA GTX 1050TI 4G

BỘ PC FALCON V3 G6400 - VGA GTX 1050TI 4G

11.990.000VNĐ -17% 9.950.000VNĐ

BỘ PC GAMING I3-10105F - VGA GTX 1050TI 4G

BỘ PC GAMING I3-10105F - VGA GTX 1050TI 4G

13.990.000VNĐ -12% 12.290.000VNĐ

BỘ PC INFINITY V2 I7-10700 - VGA RTX 3070

BỘ PC INFINITY V2 I7-10700 - VGA RTX 3070

46.690.000VNĐ -7% 43.550.000VNĐ

BỘ PC INFINITY I5-10400F - VGA RTX 3070

BỘ PC INFINITY I5-10400F - VGA RTX 3070

43.550.000VNĐ -5% 41.590.000VNĐ

BỘ PC ENDGAME I5-10400F - VGA RTX 3060 12G

BỘ PC ENDGAME I5-10400F - VGA RTX 3060 12G

29.750.000VNĐ -6% 27.950.000VNĐ

BỘ PC THOR V2 RYZEN 5 3600 - VGA GTX 1660 6G

BỘ PC THOR V2 RYZEN 5 3600 - VGA GTX 1660 6G

23.890.000VNĐ -15% 20.390.000VNĐ

BỘ PC VISION RYZEN 5 3500 - VGA GTX 1660 6G

BỘ PC VISION RYZEN 5 3500 - VGA GTX 1660 6G

22.550.000VNĐ -12% 19.890.000VNĐ

BỘ PC HAWKEYE RYZEN 5 3600 - VGA RTX 2060

BỘ PC HAWKEYE RYZEN 5 3600 - VGA RTX 2060

27.590.000VNĐ -6% 25.950.000VNĐ

BỘ PC DOCTOR I7-10700 - VGA RTX 3060TI 8G

BỘ PC DOCTOR I7-10700 - VGA RTX 3060TI 8G

37.850.000VNĐ -5% 35.950.000VNĐ

BỘ PC THOR G6400 - VGA GTX 1650 4G

BỘ PC THOR G6400 - VGA GTX 1650 4G

15.590.000VNĐ -17% 12.890.000VNĐ

BỘ PC MB ASUS TUF I5-10400F  - GTX 1650 4G

BỘ PC MB ASUS TUF I5-10400F - GTX 1650 4G

19.390.000VNĐ -7% 17.980.000VNĐ

BỘ PC HELA V2 I5-10400F - RX 550 4G

BỘ PC HELA V2 I5-10400F - RX 550 4G

15.590.000VNĐ -11% 13.890.000VNĐ

BỘ PC BATMAN V2 I5 10400F - GTX 1660 6G

BỘ PC BATMAN V2 I5 10400F - GTX 1660 6G

21.990.000VNĐ -7% 20.550.000VNĐ

BỘ PC THANOS V2 I5-10400F - VGA RTX 2060

BỘ PC THANOS V2 I5-10400F - VGA RTX 2060

25.290.000VNĐ -7% 23.550.000VNĐ

BỘ PC VISION V2 I7-10700 - RTX 2070 8G

BỘ PC VISION V2 I7-10700 - RTX 2070 8G

30.590.000VNĐ -6% 28.890.000VNĐ

BỘ PC GAMORA V2 I3-10105F - GTX 1660 Super

BỘ PC GAMORA V2 I3-10105F - GTX 1660 Super

21.250.000VNĐ -6% 19.950.000VNĐ

BỘ PC JOKER I5-10400 - GTX 1660 Super

BỘ PC JOKER I5-10400 - GTX 1660 Super

25.590.000VNĐ -8% 23.550.000VNĐ

Các thương hiệu lớn