024 668 996 96 Tổng đài miễn phí
0

PC GAMING

Xem: Lưới Cột
Bộ PC I7-12700F - VGA RTX 4070Ti

Bộ PC I7-12700F - VGA RTX 4070Ti

43.030.000VNĐ -4% 41.330.000VNĐ

Bộ PC I5-13400F - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC I5-13400F - VGA RTX 3060Ti

23.790.000VNĐ -7% 22.090.000VNĐ

Bộ PC I3-12100F - VGA RX 550 4GB

Bộ PC I3-12100F - VGA RX 550 4GB

11.400.000VNĐ -15% 9.700.000VNĐ

Bộ PC I5-11400F - VGA RX 550 4GB

Bộ PC I5-11400F - VGA RX 550 4GB

12.850.000VNĐ -13% 11.150.000VNĐ

Bộ PC I5-10400F - VGA RX 6500XT

Bộ PC I5-10400F - VGA RX 6500XT

12.560.000VNĐ -14% 10.860.000VNĐ

Bộ PC I3-12100F - VGA RX 6400 4GB

Bộ PC I3-12100F - VGA RX 6400 4GB

12.040.000VNĐ -14% 10.340.000VNĐ

Bộ PC I5-11400F - VGA RX 6400 4GB

Bộ PC I5-11400F - VGA RX 6400 4GB

13.800.000VNĐ -12% 12.100.000VNĐ

Bộ PC I5-10400F - VGA RX 6400 4GB

Bộ PC I5-10400F - VGA RX 6400 4GB

11.699.000VNĐ -15% 9.990.000VNĐ

Bộ PC I3-10105F - VGA RX 6400 4GB

Bộ PC I3-10105F - VGA RX 6400 4GB

10.690.000VNĐ -16% 8.990.000VNĐ

Bộ PC I3-12100F - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC I3-12100F - VGA RTX 3060Ti

19.970.000VNĐ -9% 18.270.000VNĐ

Bộ PC I3-10105F - VGA GTX 1660 Super

Bộ PC I3-10105F - VGA GTX 1660 Super

11.580.000VNĐ -15% 9.880.000VNĐ

Bộ PC I7-12700F - VGA GTX 1660 Super

Bộ PC I7-12700F - VGA GTX 1660 Super

20.650.000VNĐ -8% 18.950.000VNĐ

Bộ PC I5-12400F - VGA GTX 1660 Super

Bộ PC I5-12400F - VGA GTX 1660 Super

14.810.000VNĐ -11% 13.110.000VNĐ

Bộ PC I3-12100F - VGA GTX 1660 Super

Bộ PC I3-12100F - VGA GTX 1660 Super

13.070.000VNĐ -13% 11.370.000VNĐ

Bộ PC I7-11700F - VGA GTX 1660 Super

Bộ PC I7-11700F - VGA GTX 1660 Super

20.460.000VNĐ -8% 18.760.000VNĐ

Bộ PC I5-11400F - VGA GTX 1660 Super

Bộ PC I5-11400F - VGA GTX 1660 Super

13.760.000VNĐ -12% 12.060.000VNĐ

Bộ PC I7-10700F - VGA GTX 1660 Super

Bộ PC I7-10700F - VGA GTX 1660 Super

17.280.000VNĐ -9% 15.650.000VNĐ

Bộ PC I7-12700K - VGA RTX 3070Ti

Bộ PC I7-12700K - VGA RTX 3070Ti

35.510.000VNĐ -5% 33.810.000VNĐ

Bộ PC I5-12600K - VGA RTX 3070Ti

Bộ PC I5-12600K - VGA RTX 3070Ti

32.010.000VNĐ -5% 30.310.000VNĐ

Bộ PC I7-12700F - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC I7-12700F - VGA RTX 3060Ti

24.970.000VNĐ -7% 23.270.000VNĐ

Bộ PC I5-12600K - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC I5-12600K - VGA RTX 3060Ti

24.940.000VNĐ -7% 23.240.000VNĐ

Bộ PC I5-12400F - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC I5-12400F - VGA RTX 3060Ti

21.150.000VNĐ -8% 19.450.000VNĐ

Bộ PC JOKER V2 I5-12400F - VGA RTX 3070Ti

Bộ PC JOKER V2 I5-12400F - VGA RTX 3070Ti

27.960.000VNĐ -6% 26.260.000VNĐ

Bộ PC HULK I3-12100F - VGA RTX 3060

Bộ PC HULK I3-12100F - VGA RTX 3060

18.040.000VNĐ -9% 16.340.000VNĐ

Bộ PC WANDA I5-12400F - VGA RTX 3060

Bộ PC WANDA I5-12400F - VGA RTX 3060

19.550.000VNĐ -11% 17.350.000VNĐ

Bộ PC WANDA V2 I5-12600K - VGA RTX 3060

Bộ PC WANDA V2 I5-12600K - VGA RTX 3060

23.650.000VNĐ -7% 21.950.000VNĐ

Bộ PC NEBULA V2 I3-12100F - VGA RTX 2060

Bộ PC NEBULA V2 I3-12100F - VGA RTX 2060

14.680.000VNĐ -12% 12.970.000VNĐ

Bộ PC THOR I7-12700F - VGA RTX 3070Ti

Bộ PC THOR I7-12700F - VGA RTX 3070Ti

31.920.000VNĐ -5% 30.220.000VNĐ

Bộ PC ENDGAME V2 I7-12700F - VGA RTX 3060

Bộ PC ENDGAME V2 I7-12700F - VGA RTX 3060

23.970.000VNĐ -7% 22.270.000VNĐ

Bộ PC ENDGAME I7-12700F - VGA RTX 2060

Bộ PC ENDGAME I7-12700F - VGA RTX 2060

21.130.000VNĐ -8% 19.430.000VNĐ

Bộ PC VISION I5-12400F - VGA RX 6500XT

Bộ PC VISION I5-12400F - VGA RX 6500XT

14.380.000VNĐ -12% 12.680.000VNĐ

BỘ PC INFINITY V2 I5-11400F - VGA RX 6500XT

BỘ PC INFINITY V2 I5-11400F - VGA RX 6500XT

14.500.000VNĐ -12% 12.800.000VNĐ

Bộ PC THOR V2 I5-10400F - VGA RX 550 4G

Bộ PC THOR V2 I5-10400F - VGA RX 550 4G

10.890.000VNĐ -16% 9.150.000VNĐ

Bộ PC HELA V2 I3-10105F - VGA RX 6500XT

Bộ PC HELA V2 I3-10105F - VGA RX 6500XT

11.460.000VNĐ -15% 9.760.000VNĐ

Bộ PC HELA I3-10105F - VGA RX 550 4G

Bộ PC HELA I3-10105F - VGA RX 550 4G

10.150.000VNĐ -23% 7.850.000VNĐ

Bộ PC THANOS I3-12100F - VGA RX 6500XT

Bộ PC THANOS I3-12100F - VGA RX 6500XT

12.530.000VNĐ -14% 10.830.000VNĐ

Bộ PC LOGAN V1 I3-12100F - VGA GTX 1650

Bộ PC LOGAN V1 I3-12100F - VGA GTX 1650

12.020.000VNĐ -14% 10.320.000VNĐ

Bộ PC Ryzen7 5700G - VGA On Radeon Vega 8

Bộ PC Ryzen7 5700G - VGA On Radeon Vega 8

15.780.000VNĐ -8% 14.450.000VNĐ

Bộ PC Ryzen5 5600G - VGA On Radeon Vega 7

Bộ PC Ryzen5 5600G - VGA On Radeon Vega 7

12.150.000VNĐ -12% 10.750.000VNĐ

Bộ PC LOKI V2 I5-12600K - VGA RTX 2060

Bộ PC LOKI V2 I5-12600K - VGA RTX 2060

21.775.000VNĐ -8% 20.075.000VNĐ

Bộ PC ANT-MAN I5-12400F - VGA GTX 1650

Bộ PC ANT-MAN I5-12400F - VGA GTX 1650

13.830.000VNĐ -12% 12.130.000VNĐ

Bộ PC JOKER I5-11400F - VGA GTX 1650

Bộ PC JOKER I5-11400F - VGA GTX 1650

13.950.000VNĐ -12% 12.250.000VNĐ

BỘ PC PETER PARKER I5-11400F - VGA RTX 2060

BỘ PC PETER PARKER I5-11400F - VGA RTX 2060

16.480.000VNĐ -10% 14.780.000VNĐ

BỘ PC NEBULA I3-10105F - VGA GT 730 2G

BỘ PC NEBULA I3-10105F - VGA GT 730 2G

8.950.000VNĐ -16% 7.550.000VNĐ

BỘ PC GROOT V2 I3-10105F - VGA GT 1030 2G

BỘ PC GROOT V2 I3-10105F - VGA GT 1030 2G

9.990.000VNĐ -24% 7.550.000VNĐ

BỘ PC GAMING I3-10105F - VGA GTX 1050TI 4G

BỘ PC GAMING I3-10105F - VGA GTX 1050TI 4G

11.150.000VNĐ -16% 9.350.000VNĐ

Các thương hiệu lớn