024 668 996 96 Tổng đài miễn phí
0

PC GAMING

Xem: Lưới Cột
BỘ PC GROOT V2 I3-10105F - VGA GT 1030 2G

BỘ PC GROOT V2 I3-10105F - VGA GT 1030 2G

10.850.000VNĐ -10% 9.750.000VNĐ

BỘ PC GROOT G6400 - VGA GT 1030 2G

BỘ PC GROOT G6400 - VGA GT 1030 2G

9.990.000VNĐ -13% 8.690.000VNĐ

BỘ PC FALCON V3 G6400 - VGA GTX 1050TI 4G

BỘ PC FALCON V3 G6400 - VGA GTX 1050TI 4G

13.690.000VNĐ -17% 11.350.000VNĐ

BỘ PC GAMING I3-10105F - VGA GTX 1050TI 4G

BỘ PC GAMING I3-10105F - VGA GTX 1050TI 4G

14.290.000VNĐ -12% 12.550.000VNĐ

BỘ PC INFINITY V2 I7-10700 - VGA RTX 3070

BỘ PC INFINITY V2 I7-10700 - VGA RTX 3070

46.690.000VNĐ -7% 43.550.000VNĐ

BỘ PC INFINITY I5-10400F - VGA RTX 3070

BỘ PC INFINITY I5-10400F - VGA RTX 3070

43.550.000VNĐ -5% 41.590.000VNĐ

BỘ PC ENDGAME I5-10400F - VGA RTX 3060 12G

BỘ PC ENDGAME I5-10400F - VGA RTX 3060 12G

35.590.000VNĐ -7% 32.950.000VNĐ

BỘ PC THOR V2 RYZEN 5 3600 - VGA GTX 1660 6G

BỘ PC THOR V2 RYZEN 5 3600 - VGA GTX 1660 6G

23.890.000VNĐ -15% 20.390.000VNĐ

BỘ PC VISION RYZEN 5 3500 - VGA GTX 1660 6G

BỘ PC VISION RYZEN 5 3500 - VGA GTX 1660 6G

22.550.000VNĐ -12% 19.890.000VNĐ

BỘ PC HAWKEYE RYZEN 5 3600 - VGA RTX 2060

BỘ PC HAWKEYE RYZEN 5 3600 - VGA RTX 2060

30.990.000VNĐ -8% 28.590.000VNĐ

BỘ PC DOCTOR I7-10700 - VGA RTX 3060TI 8G

BỘ PC DOCTOR I7-10700 - VGA RTX 3060TI 8G

37.850.000VNĐ -5% 35.950.000VNĐ

BỘ PC FALCON V2 G6400 - VGA RX 550 4G

BỘ PC FALCON V2 G6400 - VGA RX 550 4G

12.850.000VNĐ -23% 9.950.000VNĐ

BỘ PC THOR G6400 - VGA GTX 1650 4G

BỘ PC THOR G6400 - VGA GTX 1650 4G

15.590.000VNĐ -17% 12.890.000VNĐ

BỘ PC MB ASUS TUF I7-10700K - RTX 2060 6G

BỘ PC MB ASUS TUF I7-10700K - RTX 2060 6G

35.500.000VNĐ -8% 32.590.000VNĐ

BỘ PC MB ASUS TUF I5-10400F  - GTX 1650 4G

BỘ PC MB ASUS TUF I5-10400F - GTX 1650 4G

18.390.000VNĐ -8% 16.980.000VNĐ

BỘ PC HELA V2 I5-10400F - RX 550 4G

BỘ PC HELA V2 I5-10400F - RX 550 4G

15.590.000VNĐ -11% 13.890.000VNĐ

BỘ PC HELA I3-10100F - RX 550 4G

BỘ PC HELA I3-10100F - RX 550 4G

12.890.000VNĐ -15% 10.990.000VNĐ

BỘ PC PANTHER I3-9100F - VGA RX 550 4G

BỘ PC PANTHER I3-9100F - VGA RX 550 4G

11.890.000VNĐ -20% 9.550.000VNĐ

BỘ PC BATMAN V2 I5 10400F - GTX 1660 6G

BỘ PC BATMAN V2 I5 10400F - GTX 1660 6G

21.990.000VNĐ -10% 19.850.000VNĐ

BỘ PC HULK V2 I5-10400 - VGA RTX 2070 8G

BỘ PC HULK V2 I5-10400 - VGA RTX 2070 8G

25.950.000VNĐ -8% 23.790.000VNĐ

BỘ PC THANOS V2 I5-10400F - VGA RTX 2060

BỘ PC THANOS V2 I5-10400F - VGA RTX 2060

26.890.000VNĐ -9% 24.590.000VNĐ

BỘ PC VISION V2 I7-10700 - RTX 2070 8G

BỘ PC VISION V2 I7-10700 - RTX 2070 8G

30.590.000VNĐ -6% 28.890.000VNĐ

BỘ PC JOKER I5-10400 - GTX 1660 Super

BỘ PC JOKER I5-10400 - GTX 1660 Super

25.590.000VNĐ -10% 22.990.000VNĐ

BỘ PC DRAX RYZEN 3100 - GTX 1650 Super

BỘ PC DRAX RYZEN 3100 - GTX 1650 Super

16.390.000VNĐ -9% 14.990.000VNĐ

BỘ PC NEBULA RYZEN 3500 - GTX 1660 Super

BỘ PC NEBULA RYZEN 3500 - GTX 1660 Super

23.890.000VNĐ -13% 20.750.000VNĐ

BỘ PC MERA I5-9400F - GTX 1650 Super

BỘ PC MERA I5-9400F - GTX 1650 Super

16.590.000VNĐ -12% 14.590.000VNĐ

BỘ PC THANOS I5-9400F - GTX1660 SUPER 6G

BỘ PC THANOS I5-9400F - GTX1660 SUPER 6G

19.790.000VNĐ -17% 16.490.000VNĐ

BỘ PC HULK I3-9100F - GTX 1650 4G

BỘ PC HULK I3-9100F - GTX 1650 4G

15.890.000VNĐ -20% 12.690.000VNĐ

Các thương hiệu lớn