024 668 996 96 Tổng đài miễn phí
0

PC GAMING

Xem: Lưới Cột
BỘ PC THE FLASH i5-9400F - GTX 1650 4G

BỘ PC THE FLASH i5-9400F - GTX 1650 4G

12.390.000VNĐ -14% 10.650.000VNĐ

BỘ PC FALCON V2 G6400 - VGA RX 550 4G

BỘ PC FALCON V2 G6400 - VGA RX 550 4G

8.150.000VNĐ -15% 6.950.000VNĐ

BỘ PC THOR G6400 - VGA GTX 1650 4G

BỘ PC THOR G6400 - VGA GTX 1650 4G

9.950.000VNĐ -16% 8.350.000VNĐ

BỘ PC GROOT I3-10100F - VGA GTX 1650 Super

BỘ PC GROOT I3-10100F - VGA GTX 1650 Super

11.890.000VNĐ -14% 10.250.000VNĐ

BỘ PC ANT-MAN I3-10100F - RX 570 8G

BỘ PC ANT-MAN I3-10100F - RX 570 8G

11.590.000VNĐ -11% 10.290.000VNĐ

BỘ PC MB ASUS TUF I7-10700K - RTX 2060 6G

BỘ PC MB ASUS TUF I7-10700K - RTX 2060 6G

30.500.000VNĐ -6% 28.590.000VNĐ

BỘ PC MB ASUS TUF I5-10400F  - GTX 1650 4G

BỘ PC MB ASUS TUF I5-10400F - GTX 1650 4G

15.390.000VNĐ -10% 13.780.000VNĐ

BỘ PC HELA V2 I5-10400F - RX 550 4G

BỘ PC HELA V2 I5-10400F - RX 550 4G

11.990.000VNĐ -18% 9.850.000VNĐ

BỘ PC HELA I3-10100F - RX 550 4G

BỘ PC HELA I3-10100F - RX 550 4G

9.850.000VNĐ -21% 7.750.000VNĐ

BỘ PC PANTHER V2 I5-9400F - VGA RX 550 4G

BỘ PC PANTHER V2 I5-9400F - VGA RX 550 4G

9.790.000VNĐ -12% 8.650.000VNĐ

BỘ PC PANTHER I3-9100F - VGA RX 550 4G

BỘ PC PANTHER I3-9100F - VGA RX 550 4G

7.990.000VNĐ -13% 6.950.000VNĐ

BỘ PC BATMAN V2 I5 10400F - GTX 1660 6G

BỘ PC BATMAN V2 I5 10400F - GTX 1660 6G

15.290.000VNĐ -13% 13.290.000VNĐ

BỘ PC HULK V2 I5-10400 - VGA RTX 2070 8G

BỘ PC HULK V2 I5-10400 - VGA RTX 2070 8G

23.950.000VNĐ -9% 21.790.000VNĐ

BỘ PC THANOS V2 I5-10400F - VGA RTX 2060

BỘ PC THANOS V2 I5-10400F - VGA RTX 2060

18.290.000VNĐ -10% 16.550.000VNĐ

BỘ PC VISION V2 I7-10700 - RTX 2070 8G

BỘ PC VISION V2 I7-10700 - RTX 2070 8G

27.590.000VNĐ -7% 25.690.000VNĐ

BỘ PC GAMORA V2 I3-10100F - GTX 1660 Super

BỘ PC GAMORA V2 I3-10100F - GTX 1660 Super

14.290.000VNĐ -12% 12.590.000VNĐ

BỘ PC TONY STARK V2 I5-9400F - RX 570 8G

BỘ PC TONY STARK V2 I5-9400F - RX 570 8G

13.790.000VNĐ -13% 11.990.000VNĐ

BỘ PC JOKER I5-10400 - GTX 1660 Super

BỘ PC JOKER I5-10400 - GTX 1660 Super

16.990.000VNĐ -12% 14.990.000VNĐ

BỘ PC DRAX RYZEN 3100 - GTX 1650 Super

BỘ PC DRAX RYZEN 3100 - GTX 1650 Super

11.990.000VNĐ -17% 9.990.000VNĐ

BỘ PC NEBULA RYZEN 3500 - GTX 1660 Super

BỘ PC NEBULA RYZEN 3500 - GTX 1660 Super

14.890.000VNĐ -14% 12.790.000VNĐ

BỘ PC MERA I5-9400F - GTX 1650 Super

BỘ PC MERA I5-9400F - GTX 1650 Super

13.590.000VNĐ -15% 11.590.000VNĐ

BỘ PC THANOS I5-9400F - GTX1660 SUPER 6G

BỘ PC THANOS I5-9400F - GTX1660 SUPER 6G

15.790.000VNĐ -15% 13.490.000VNĐ

BỘ PC GROOT I5 9400F - RTX 2060 SUPER 8G

BỘ PC GROOT I5 9400F - RTX 2060 SUPER 8G

21.890.000VNĐ -15% 18.590.000VNĐ

BỘ PC DOCTOR STRANGE I3-9100F - RX 570 8G

BỘ PC DOCTOR STRANGE I3-9100F - RX 570 8G

11.490.000VNĐ -15% 9.780.000VNĐ

BỘ PC THOR i5-9400F - GTX 1660 6G

BỘ PC THOR i5-9400F - GTX 1660 6G

14.590.000VNĐ -13% 12.690.000VNĐ

BỘ PC HULK I3-9100F - GTX 1650 4G

BỘ PC HULK I3-9100F - GTX 1650 4G

10.690.000VNĐ -19% 8.690.000VNĐ

BỘ PC VISION I5-9400F - RTX 2060 Gaming OC

BỘ PC VISION I5-9400F - RTX 2060 Gaming OC

17.390.000VNĐ -12% 15.290.000VNĐ

Các thương hiệu lớn