024 668 996 96 Tổng đài miễn phí
0

Máy Bộ PC MYBOSS

Xem: Lưới Cột
BỘ PC THE FLASH i5-9400F - GTX 1650 4G

BỘ PC THE FLASH i5-9400F - GTX 1650 4G

14.890.000VNĐ -15% 12.690.000VNĐ

BỘ PC GROOT V2 I3-10105F - VGA GT 1030 2G

BỘ PC GROOT V2 I3-10105F - VGA GT 1030 2G

10.850.000VNĐ -13% 9.390.000VNĐ

BỘ PC GROOT G6400 - VGA GT 1030 2G

BỘ PC GROOT G6400 - VGA GT 1030 2G

9.190.000VNĐ -10% 8.290.000VNĐ

BỘ PC FALCON V3 G6400 - VGA GTX 1050TI 4G

BỘ PC FALCON V3 G6400 - VGA GTX 1050TI 4G

12.890.000VNĐ -20% 10.350.000VNĐ

BỘ PC GAMING I3-10105F - VGA GTX 1050TI 4G

BỘ PC GAMING I3-10105F - VGA GTX 1050TI 4G

13.490.000VNĐ -16% 11.290.000VNĐ

BỘ PC INFINITY V2 I7-10700 - VGA RTX 3070

BỘ PC INFINITY V2 I7-10700 - VGA RTX 3070

46.690.000VNĐ -7% 43.550.000VNĐ

BỘ PC INFINITY I5-10400F - VGA RTX 3070

BỘ PC INFINITY I5-10400F - VGA RTX 3070

43.550.000VNĐ -5% 41.590.000VNĐ

BỘ PC ENDGAME I5-10400F - VGA RTX 3060 12G

BỘ PC ENDGAME I5-10400F - VGA RTX 3060 12G

36.590.000VNĐ -7% 33.850.000VNĐ

BỘ PC THOR V2 RYZEN 5 3600 - VGA GTX 1660 6G

BỘ PC THOR V2 RYZEN 5 3600 - VGA GTX 1660 6G

22.890.000VNĐ -15% 19.390.000VNĐ

BỘ PC VISION RYZEN 5 3500 - VGA GTX 1660 6G

BỘ PC VISION RYZEN 5 3500 - VGA GTX 1660 6G

20.550.000VNĐ -8% 18.890.000VNĐ

BỘ PC HAWKEYE RYZEN 5 3600 - VGA RTX 2060

BỘ PC HAWKEYE RYZEN 5 3600 - VGA RTX 2060

30.990.000VNĐ -8% 28.590.000VNĐ

BỘ PC ANT-MAN V2 I3-10100F - GTX 1660 6G

BỘ PC ANT-MAN V2 I3-10100F - GTX 1660 6G

18.590.000VNĐ -14% 15.950.000VNĐ

BỘ PC DOCTOR I7-10700 - VGA RTX 3060TI 8G

BỘ PC DOCTOR I7-10700 - VGA RTX 3060TI 8G

37.850.000VNĐ -5% 35.950.000VNĐ

BỘ PC FALCON V2 G6400 - VGA RX 550 4G

BỘ PC FALCON V2 G6400 - VGA RX 550 4G

12.850.000VNĐ -23% 9.950.000VNĐ

BỘ PC THOR G6400 - VGA GTX 1650 4G

BỘ PC THOR G6400 - VGA GTX 1650 4G

12.990.000VNĐ -13% 11.290.000VNĐ

BỘ PC MERA V2 I5-10400F - VGA GTX 1650 Super

BỘ PC MERA V2 I5-10400F - VGA GTX 1650 Super

19.290.000VNĐ -12% 16.950.000VNĐ

BỘ PC GROOT I3-10100F - VGA GTX 1650 Super

BỘ PC GROOT I3-10100F - VGA GTX 1650 Super

15.490.000VNĐ -14% 13.290.000VNĐ

BỘ PC MB ASUS TUF I7-10700K - RTX 2060 6G

BỘ PC MB ASUS TUF I7-10700K - RTX 2060 6G

35.500.000VNĐ -8% 32.590.000VNĐ

BỘ PC MB ASUS TUF I5-10400F  - GTX 1650 4G

BỘ PC MB ASUS TUF I5-10400F - GTX 1650 4G

17.390.000VNĐ -8% 15.980.000VNĐ

Các thương hiệu lớn