024 668 996 96 Tổng đài miễn phí
0

PC WORKSTATION, ADOBE CC

Xem: Lưới Cột
Bộ PC I7-13700K - VGA RTX 3060 12GB

Bộ PC I7-13700K - VGA RTX 3060 12GB

30.080.000VNĐ -6% 28.380.000VNĐ

Bộ PC I5-13600K - VGA RTX 3060 12GB

Bộ PC I5-13600K - VGA RTX 3060 12GB

26.040.000VNĐ -7% 24.340.000VNĐ

Bộ PC I7-13700K - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC I7-13700K - VGA RTX 3060Ti

31.580.000VNĐ -6% 29.680.000VNĐ

Bộ PC I5-13600K - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC I5-13600K - VGA RTX 3060Ti

28.580.000VNĐ -6% 26.880.000VNĐ

Bộ PC I9-12900K - VGA GTX 1660 Super

Bộ PC I9-12900K - VGA GTX 1660 Super

28.120.000VNĐ -6% 26.420.000VNĐ

Bộ PC I7-12700K - VGA GTX 1660 Super

Bộ PC I7-12700K - VGA GTX 1660 Super

23.600.000VNĐ -7% 21.900.000VNĐ

Bộ PC Ryzen5 5600X - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC Ryzen5 5600X - VGA RTX 3060Ti

22.350.000VNĐ -8% 20.590.000VNĐ

Bộ PC I9-12900K - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC I9-12900K - VGA RTX 3060Ti

33.590.000VNĐ -5% 31.990.000VNĐ

Bộ PC I7-12700K - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC I7-12700K - VGA RTX 3060Ti

30.580.000VNĐ -6% 28.880.000VNĐ

Bộ PC WORKSTATION I5-12400 - VGA RX 550 4G

Bộ PC WORKSTATION I5-12400 - VGA RX 550 4G

15.110.000VNĐ -11% 13.410.000VNĐ

Bộ PC AQUAMAN Ryzen 5600X - VGA RTX 2060 6G

Bộ PC AQUAMAN Ryzen 5600X - VGA RTX 2060 6G

18.350.000VNĐ -9% 16.650.000VNĐ

Các thương hiệu lớn