024 668 996 96 Tổng đài miễn phí
0

PC GAMING

Xem: Lưới Cột
Bộ PC I3-12100F - VGA RX 550 4GB

Bộ PC I3-12100F - VGA RX 550 4GB

11.520.000VNĐ -15% 9.820.000VNĐ

Bộ PC I5-11400F - VGA RX 550 4GB

Bộ PC I5-11400F - VGA RX 550 4GB

13.250.000VNĐ -13% 11.550.000VNĐ

Bộ PC I5-10400F - VGA RX 6500XT

Bộ PC I5-10400F - VGA RX 6500XT

12.620.000VNĐ -13% 10.920.000VNĐ

Bộ PC I3-12100F - VGA RX 6400 4GB

Bộ PC I3-12100F - VGA RX 6400 4GB

12.570.000VNĐ -14% 10.870.000VNĐ

Bộ PC I5-11400F - VGA RX 6400 4GB

Bộ PC I5-11400F - VGA RX 6400 4GB

14.200.000VNĐ -12% 12.500.000VNĐ

Bộ PC I5-10400F - VGA RX 6400 4GB

Bộ PC I5-10400F - VGA RX 6400 4GB

11.730.000VNĐ -14% 10.030.000VNĐ

Bộ PC I3-10105F - VGA RX 6400 4GB

Bộ PC I3-10105F - VGA RX 6400 4GB

10.930.000VNĐ -16% 9.230.000VNĐ

Bộ PC I3-12100F - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC I3-12100F - VGA RTX 3060Ti

21.460.000VNĐ -8% 19.760.000VNĐ

Bộ PC I3-10105F - VGA GTX 1660 Super

Bộ PC I3-10105F - VGA GTX 1660 Super

12.270.000VNĐ -14% 10.570.000VNĐ

Bộ PC I7-12700F - VGA GTX 1660 Super

Bộ PC I7-12700F - VGA GTX 1660 Super

20.650.000VNĐ -8% 18.950.000VNĐ

Bộ PC I5-12400F - VGA GTX 1660 Super

Bộ PC I5-12400F - VGA GTX 1660 Super

15.790.000VNĐ -12% 13.890.000VNĐ

Bộ PC I3-12100F - VGA GTX 1660 Super

Bộ PC I3-12100F - VGA GTX 1660 Super

13.550.000VNĐ -13% 11.850.000VNĐ

Bộ PC I7-11700F - VGA GTX 1660 Super

Bộ PC I7-11700F - VGA GTX 1660 Super

20.560.000VNĐ -8% 18.860.000VNĐ

Bộ PC I5-11400F - VGA GTX 1660 Super

Bộ PC I5-11400F - VGA GTX 1660 Super

13.990.000VNĐ -12% 12.290.000VNĐ

Bộ PC I7-10700F - VGA GTX 1660 Super

Bộ PC I7-10700F - VGA GTX 1660 Super

17.380.000VNĐ -9% 15.750.000VNĐ

Bộ PC I5-11400F - VGA RTX 3070Ti

Bộ PC I5-11400F - VGA RTX 3070Ti

26.870.000VNĐ -6% 25.170.000VNĐ

Bộ PC I7-12700K - VGA RTX 3070Ti

Bộ PC I7-12700K - VGA RTX 3070Ti

35.850.000VNĐ -5% 34.150.000VNĐ

Bộ PC I5-12600K - VGA RTX 3070Ti

Bộ PC I5-12600K - VGA RTX 3070Ti

30.200.000VNĐ -6% 28.500.000VNĐ

Bộ PC I7-12700F - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC I7-12700F - VGA RTX 3060Ti

26.350.000VNĐ -6% 24.650.000VNĐ

Bộ PC I5-12600K - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC I5-12600K - VGA RTX 3060Ti

25.970.000VNĐ -7% 24.270.000VNĐ

Bộ PC I5-12400F - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC I5-12400F - VGA RTX 3060Ti

22.240.000VNĐ -7% 20.690.000VNĐ

Bộ PC I7-11700F - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC I7-11700F - VGA RTX 3060Ti

25.900.000VNĐ -7% 24.200.000VNĐ

Bộ PC I5-11400F - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC I5-11400F - VGA RTX 3060Ti

21.510.000VNĐ -8% 19.810.000VNĐ

Bộ PC I7-10700F - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC I7-10700F - VGA RTX 3060Ti

23.410.000VNĐ -7% 21.710.000VNĐ

Bộ PC I5-10400F - VGA RTX 3060Ti

Bộ PC I5-10400F - VGA RTX 3060Ti

19.510.000VNĐ -9% 17.810.000VNĐ

Bộ PC JOKER V2 I5-12400F - VGA RTX 3070Ti

Bộ PC JOKER V2 I5-12400F - VGA RTX 3070Ti

27.250.000VNĐ -6% 25.490.000VNĐ

Bộ PC HULK I3-12100F - VGA RTX 3060

Bộ PC HULK I3-12100F - VGA RTX 3060

18.590.000VNĐ -9% 16.890.000VNĐ

Bộ PC WANDA I5-12400F - VGA RTX 3060

Bộ PC WANDA I5-12400F - VGA RTX 3060

19.770.000VNĐ -9% 17.999.000VNĐ

Bộ PC WANDA V2 I5-12600K - VGA RTX 3060

Bộ PC WANDA V2 I5-12600K - VGA RTX 3060

24.070.000VNĐ -7% 22.370.000VNĐ

Bộ PC NEBULA V2 I3-12100F - VGA RTX 2060

Bộ PC NEBULA V2 I3-12100F - VGA RTX 2060

14.800.000VNĐ -12% 13.090.000VNĐ

Bộ PC THOR I7-12700F - VGA RTX 3070Ti

Bộ PC THOR I7-12700F - VGA RTX 3070Ti

32.440.000VNĐ -6% 30.350.000VNĐ

Bộ PC ENDGAME V2 I7-12700F - VGA RTX 3060

Bộ PC ENDGAME V2 I7-12700F - VGA RTX 3060

24.150.000VNĐ -7% 22.450.000VNĐ

Bộ PC ENDGAME I7-12700F - VGA RTX 2060

Bộ PC ENDGAME I7-12700F - VGA RTX 2060

21.130.000VNĐ -8% 19.430.000VNĐ

Bộ PC VISION I5-12400F - VGA RX 6500XT

Bộ PC VISION I5-12400F - VGA RX 6500XT

16.350.000VNĐ -11% 14.550.000VNĐ

BỘ PC INFINITY V2 I5-11400F - VGA RX 6500XT

BỘ PC INFINITY V2 I5-11400F - VGA RX 6500XT

14.890.000VNĐ -11% 13.190.000VNĐ

Bộ PC THOR V2 I5-10400F - VGA RX 550 4G

Bộ PC THOR V2 I5-10400F - VGA RX 550 4G

10.890.000VNĐ -16% 9.150.000VNĐ

Bộ PC HELA V2 I3-10105F - VGA RX 6500XT

Bộ PC HELA V2 I3-10105F - VGA RX 6500XT

12.450.000VNĐ -18% 10.250.000VNĐ

Bộ PC HELA I3-10105F - VGA RX 550 4G

Bộ PC HELA I3-10105F - VGA RX 550 4G

10.150.000VNĐ -21% 7.999.000VNĐ

Bộ PC HULK I7-10700F - VGA RTX 3050

Bộ PC HULK I7-10700F - VGA RTX 3050

23.550.000VNĐ -9% 21.350.000VNĐ

Bộ PC THANOS I3-12100F - VGA RX 6500XT

Bộ PC THANOS I3-12100F - VGA RX 6500XT

13.550.000VNĐ -14% 11.650.000VNĐ

Bộ PC LOGAN V1 I3-12100F - VGA GTX 1650

Bộ PC LOGAN V1 I3-12100F - VGA GTX 1650

13.680.000VNĐ -12% 11.980.000VNĐ

Bộ PC Ryzen7 5700G - VGA On Radeon Vega 8

Bộ PC Ryzen7 5700G - VGA On Radeon Vega 8

15.780.000VNĐ -8% 14.450.000VNĐ

Bộ PC Ryzen5 5600G - VGA On Radeon Vega 7

Bộ PC Ryzen5 5600G - VGA On Radeon Vega 7

12.150.000VNĐ -12% 10.750.000VNĐ

Bộ PC LOKI V2 I5-12600K - VGA RTX 2060

Bộ PC LOKI V2 I5-12600K - VGA RTX 2060

22.230.000VNĐ -8% 20.530.000VNĐ

Bộ PC ANT-MAN I5-12400F - VGA GTX 1650

Bộ PC ANT-MAN I5-12400F - VGA GTX 1650

15.380.000VNĐ -11% 13.680.000VNĐ

Bộ PC JOKER I5-11400F - VGA GTX 1650

Bộ PC JOKER I5-11400F - VGA GTX 1650

13.680.000VNĐ -12% 11.980.000VNĐ

BỘ PC PETER PARKER I5-11400F - VGA RTX 2060

BỘ PC PETER PARKER I5-11400F - VGA RTX 2060

16.480.000VNĐ -10% 14.780.000VNĐ

BỘ PC THENA V2 I7-11700F - VGA RTX 3060

BỘ PC THENA V2 I7-11700F - VGA RTX 3060

24.080.000VNĐ -10% 21.750.000VNĐ

BỘ PC THENA I5-11400F - VGA RTX 3060

BỘ PC THENA I5-11400F - VGA RTX 3060

19.610.000VNĐ -11% 17.550.000VNĐ

Các thương hiệu lớn